Länktips/Vård

Besvärsritning specifikt avsedda för barn, kvinna och man framtaget av dr Bo C Bertilson och NRH Trauma riks 2019

Till läkarbesök ta med dig besvärsritningen som du själv fyller i innan besöket, Statusmall nack-ryggdistortion ska läkaren fylla i.

I besvärsritningen fyller du i var och vad slags besvär du upplever.

  • Skugga med blyerts alla områden där du upplevt besvär sista 3 månaderna.
  • Nyansera svärtningen efter grad av besvär.
  • Skriv bredvid figuren vad slags besvär, t.ex: värk, sus, pirr, stick, domning, kramp, surr.

Besvärsritning barn, kvinna, man + sida 2 Fylls i av läkare

Sida 2 Fylls i av läkare
Radiologisk utredning (ej vid WAD grad 0-I) vid WAD grad II Slätröntgen i extantion /flexation (efterfråga skelettskada, subluxation, mjukdelssvullnad, avstånd mellan spinalutskott, uträtad lordos, degeneration)
Radiologisk utredning vid WAD grad III och IV DT/MRT/belastad eller fMRI /PET.

“Craniocervical Junction Model – Helping to explain the craniocervical syndrome
Education Spine, 2 mars 2017
The craniocervical junction is susceptible to injury. Here, Dr. Jerome Fryer shares with you a craniocervical model that has been handcrafted to help demonstrate the ligament connections and muscular attachments of the sub-occipital region between The occiput, C1 and C2. He highlights an important book edited by Prof. Smith and Prof. Dworkin.
Anatomical details of the model include:
Scaled up 2 fold, bones from real human specimen
Alar Ligament
Accessory Ligament
Apical Ligament
Posterior Atlanto-occipital Membrane
Anterior Atlanto-occipital Membrane
Anterior Longitudinal Ligament
Ligamentum Flavum C1-2
Hyaline Cartilage
Subchondral Bone
This model has been constructed and donated by Dynamic Disc Designs to help in the identification of pain generators related to ligamentous injury to the craniocervical junction.”
Informationsfilm där dr. Jerome Fryer förklarar kranio- cervikala ledkomplexet (craniocervical junction, CCJ,) anatomi och funktion. Han redogör också för vilka skador som kan uppstå vidyttre våld mot kotpelare och huvud. Han rekommenderar en viktig bok i ämnet av professor Smith och professor Dworkin. [NRH-s anteckning].

NEWS-RELEASE: FONAR Founder Presents at Premier Event at New Upright MRI Centre in London, United Kingdom
July 17, 2013 08:15 ET | Source: FONAR Corporation

Medserena Upright MRI Centre London, 114a Cromwell Rd, Kensington, London, SW7 4ES
Medserena London is equipped with the largest open and upright MRI scanner available for claustrophobia-free, private MRI scans in London. Also, we are one of only two locations in London that can image the whole spine, including the neck, in an upright weight-bearing position. Our premises are light and spacious with complimentary refreshments served in a comfortable waiting area.

Medserena Upright MRI Centre Manchester, 26-28 The Boulevard, West Didsbury, Manchester, M20 2EU
Medserena’s Manchester Centre is equipped with the largest open and upright MRI scanner available for claustrophobia-free, private MRI scans in Manchester. We are also the only centre in Manchester that can image the whole spine, including the neck, in an upright weight-bearing position. Our premises are light and spacious with complimentary refreshments served in a comfortable waiting area.

SkadePortalen / WhiplashInfo
”Författaren, prof Bo Levander
Patofysiologi
Kotpelaren med sin anatomiska omgivning har fyra naturliga brytpunkter, varav två finns i halsryggen.

Översta brytpunkten (A) finns vid övergången skallbasen/-övre halsryggen. Orsaken är neurokraniets relativt stora tyngd i förhållande till halsryggens muskel- och ligamentapparat, samtidigt som övre halskotpelaren har en helt annan anatomisk uppbyggnad än resten av kotpelaren. I engelskspråkig litteratur skiljer man noga mellan “upper cervical spine” (C0/1, C1/2) och “lower cervical spine” (C2/3 t.o.m. C7) (se sid 38 i boken).

Den nedre brytpunkten (B) finns vid övergången halsrygg -bröstrygg genom att bröstcolumna bildar en fastare del av ryggraden tack vare kotornas förankring mot revbenen och bröstbenet. Av okänd anatomisk orsak är emellertid skador i C5/6 något mer vanliga än i det nedersta segmentet C6/7.

I dessa segment ökar belastningen och därmed risken för tilltagande degenerativa förändringar. Det är även här som man vanligtvis finner de traumatiska skadorna (1).

Sedan decennier tillbaka har förhållandet varit känt, att en patologisk överrörlighet i en led, till exempel en traumatisk skada i en fotled eller tummens grundled med åtföljande ligamentskador i efterförloppet, kan utveckla en progredierande degenerativ artros. Från experimentella och kliniska arbeten vet vi att den degenerativa processen i kotpelaren efter trauma är jämförbar med motsvarande posttraumatiska degenerationer i kroppens övriga leder”.

SkadePortalen / WhiplashInfo
Skadepanorama efter pisksnärtstrauma
Särtryck ur Läkartidningen. 1998
Författare
BO LEVANDER professor, verksamhetschef, neuroortopediska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, samt Hälsouniversitetet, Linköping
BJÖRN GERDLE professor, centrumchef, smärt- och rehabiliteringscentrum, Universitetssjukhuset, Linköping, samt Hälsouniversitetet, Linköping.
Teckningar
JOHAN WERNER Jönköping.
Lokalisation och utveckling i relation till den kliniska bilden
Rubriker:
POSTTRAUMATISK DEGENERATION
Djurexperimentella arbeten
Post mortem-studier
Kliniska studier
NERVROTSSKADOR
RYGGMÄRGSSKADOR
INTRAKRANIELLA SKADOR
SAMMANFATTNING
“Stötvåld mot halsryggen kan ge ett mycket komplext skadepanorama. Den nackskada vi bäst känner är den så kallade pisksnärtsskadan (whiplashskadan) med sina kliniska manifestationer. Antalet nya fall per år (incidensen) uppskattas till 1-2 per 1000 invånare och prevalensen till 1 procent. De allra flesta blir bra inom tre månader, men en av tio drabbas hårdare. Nacksmärta är det dominerande symtomet. Posttraumatiskt kan degeneration i skelett, leder och mjukdelar uppkomma. Skador kan även drabba nervrötter, ryggmärg och hjärna. Patienter med kvarstående besvär bör erbjudas multimodalt utformad rehabilitering. Det är också viktigt att skilja ut patienter som lämpar sig för någon form av operativt ingrepp.
Stötvåld mot halsryggen kan ge ett mycket komplext skadepanorama. Den mångfald av symtom som patienter kan uppvisa orsakas av skilda skador på kotpelarens muskelfästen, ledband, ledkapslar och diskar. Samma distorsionsvåld kan också ge upphov till skador i nervrötter och centrala nervsystemet (CNS), dvs i halsryggmärg och hjärnstam och dessa skador var för sig skulle kunna ge upphov till en likartad smärtbild [ 1 ]. Halsryggen har dessutom nociceptiva smärtfibrer med möjlighet till överförd smärta (referred pain) från ett flertal av sina skeleto-muskulära strukturer, undantag är diskens nucleus pulposus, facettledens broskyta och ligamentum flavum. I Figur 1 kan halskotpelarens vanligaste distorsionsskador ses.”

internetmedicin.se
Halsryggskador (med eller utan ryggmärgskador)

Författare Professor: Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Överläkare: Lars Kihlström, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Docent överläkare: Bo-Michael Bellander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Granskare: Professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet
Uppdaterad: 2018-12-02
Specialitet: Neurokirurgi, Ortopedi, Ortopedi/frakturer
”FAKTARUTA, Bakgrund , Skada i halsryggen omfattar frakturer, luxationer och ligamentskador med eller utan neurologiska bortfall. Vanliga orsaker är trafik- eller fallolyckor. I Sverige drabbas varje år ca 150 personer av en ryggmärgskada, ofta i unga åldrar.”

internetmedicin.se
Cervikal spondylos, inklusive diskbråck i halsrygg, och “reumanacke”
Författare: Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Överläkare: Kyrre Pedersen, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset
Granskare: Professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet
Uppdaterad: 2018-12-02
Specialitet  Neurokirurgi, Ortopedi, Reumatologi

Vårdgivarwebb för Region Östergötland
Halsryggsfrakturer – Handläggning
Dokumentnamn: Halsryggsfrakturer – Handläggning
Utfärdande PE: Sinnescentrum (SC)
Giltig fr o m: 2014-03-13
Utfärdande enhet: Neurokirurgiska kliniken
Målgrupp: Medarbetare Neurokirurgiska kliniken
Giltig t o m: 2016-03-12
Framtagen av: Peter Zsigmond Öl NK
Godkänd av: Per M Karlsson, tf verksamhetschef NK
Diarienummer: SC-2014-00209

NIH, U.S. National Library of Medicine
Medline Plus, Trusted Health Information for You
MRI Scans
Also called: Magnetic resonance imaging, NMR, Nuclear magnetic resonance.