Skadeportalen

En patient- och rättssäker framtid för alla.

Vården fungerar inte, därför upprättades hemsidan www.skadeportalen.se under våren 2017 för att ge skadade möjlighet att dela sin berättelse och därmed vara med och påverka. En berättelse är endast ett enskilt fall, 100 berättelser visar ett tydligt mönster.

Vårt mål är att samla in så många patientberättelser som möjligt on-line.

Vill du Dela Din berättelse? Det kan du, genom att *klicka här

Berättelserna har vi delgivit och kommer att fortsätta delge beslutsfattare, myndigheter, regering och riksdag. Med patienters hjälp kan vi inte bara belysa situationen utifrån både patient-, vård-, anhörig-, och närståendeperspektiv utan även skapa en samling värdefulla förbättringsidéer. Detta för att patienter med nack-, rygg- och/eller hjärnskada ska få adekvat utredning, diagnos och behandling samt individanpassad rehabilitering.

NRH arbetar för en patient- och rättssäker framtid för alla som drabbats av trauma.

Ta gärna del av de insamlade berättelserna här: