Finansinspektionen

Förtydligande med att Finansinspektionens kartläggning styrs av vad som står i regleringsbrevet.
https://www.fi.se/sv/om-fi/vart-uppdrag/sa-styrs-fi/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/insatser-for-personskadade/

Personskadeföreningen NRH – Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredning och diagnos efter trauma, var inbjudna tisdag den 16 maj 2017, kl. 14-15, för att presentera de frågeställningar som vi särskilt vill göra Finansinspektionen uppmärksamma på.

Med på mötet från FI var:

  • Berit Lignercrona Senior finansinspektör, Försäkringstillsyn
  • Eva Dahlberg Finansinspektör, Försäkringstillsyn
  • Håkan Källgård biträdande Avdelningschef Försäkringsrätt
  • Yvonne Lindell Finansinspektör, Konsumentskydd

Slutsatser av FI:s kartläggning av personskaderegleringen

2017-12-15 | RAPPORTER KONSUMENTSKYDD FÖRSÄKRING
Utgången i personskadeärenden kan få stora konsekvenser för skadelidande. En del skadelidande saknar tilltro till skaderegleringen i försäkringsföretagen. Sett till alla förekommande personskador är det ändå ett förhållandevis litet antal klagomål på skaderegleringen.

Finansinspektionens rapport till Regeringen 15 dec 2017:
Skadereglering vid personskada