Bli medlem I NRH

Betalning via Bankgiro/Plusgiro/Swish

Tack för att du vill bli medlem i NRH Trauma Riks – Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt!

Som medlem är du viktig för vår förening och ger oss möjligheter att verka för att upplysa politiker och andra beslutsfattare om behovet av förbättrad diagnostik och mer jämställd vård för de som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada, där principen om alla människors lika värde och rätt till vård skall gälla. Vårt mål är att fortsätta bidra till mer kunskapsspridning, utbildning och forskning.

En förening och nätverk för oss som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada till följd av direkt och indirekt våld, våra anhöriga samt övriga intresserade som vill bli stödmedlemmar.

Du blir enkelt medlem genom att följa instruktionerna nedan. Våra registrerade medlemmar får medlemsbrev endast via e-post.

Årsmedlemsavgifter 2024:

 • För enskilt årsmedlemskap betalas 225 kr
 • För familje-årsmedlemskap betalas 325 kr*

*För familjemedlemskap skall samtliga vara skrivna på samma adress. Vänligen fyll i för- och efternamn samt e-post (om de vill motta våra medlemsbrev) för samtliga gällande familje-årsmedlemskap. Tack för att du bidrar till att vi får korrekta kontaktuppgifter för samtliga medlemmar!

Instruktioner för att Bli medlem:

 1. Välj medlemskategori Enskilt alt. Familje-årsmedlemskap.
 2. Vänligen fyll i samtliga uppgifter, de flesta är obligatoriska.
 3. Fyll i för- och efternamn samt e-post (de som vill motta våra medlemsbrev) för samtliga gällande familje-årsmedlemskap.
 4. För medlemsregistrering krävs:
  • godkännande av NRH-s policy enligt GDPR.
  • samtycke till det som står i integritetspolicyn och bekräftar att dina personuppgifter får användas i enlighet med gällande lag.*
  • accepterar de villkor som står skrivna i NRH Traumas köpvillkor.
 5. Vänligen kontrollera samtliga ifyllda uppgifter.
 6. Tryck på Skicka.
 7. Gör en inbetalning av vald årsmedlemsavgift (Enskilt årsmedlemskap 225 kr/Familje-årsmedlemskap 325 kr) till NRH Trauma Riks, via:
  • Plusgiro: 76 40 01 – 4
  • Bankgiro: 5013-5250
  • Swish: 123 442 82 56
 8. Vänligen skriv ditt namn som betalningsreferens.

Du är medlem och dina kontaktuppgifter förs in i medlemsregistret från att årsmedlemskapsavgiften har inkommit på föreningskontot, bekräftelse skickas via e-post. Om du inte får något bekräftelsemeddelande inom rimlig tid, vänligen kontrollera främst din “övrigt” korg/skräpkorg, dina sekretessinställningar kan ha sållat bort vårt meddelande så det råkat hamna fel. Hittar du inte någon bekräftelse vänligen kontakta oss på nytt via e-post: info@nrhtrauma.se, möjligen har något annat fel uppstått.

Tack för ditt engagemang!