Stadgar för NRH Trauma Riks, Distrikt och Lokalförening