Gåvoinsamling/Crowdfounding

Gåvoinsamling/Crowdfounding

Liv till Robyn – en skadad och instabil nacke #fuckCCI
”Lyckas med Crowdfounding
Trots att jag ansågs döende på grund av mina nackskador fick jag ingen hjälp i Sverige. Jag tvingades därför söka vård utomlands, vilket inte bekostades av Försäkringskassan. Operationen jag behövde för att rädda mitt liv kostade cirka 800 000 SEK (exkl. resa, övrig vård, logi och kringkostnader).”