Kontakt

Komma i kontakt

Besök våra hemsidor:  www.nrhtrauma.se, www.whiplashinfo.se

  • Namn: NRH Trauma Riks
    Adress: Hörntorpsvägen 4, ingång 25, 724 71 Västerås
  • Org.nr: 802496 – 4085

NRH Trauma Riks ändamål är att verka för personer med nack-, rygg- och/eller hjärnskador (NRH- skador) till följd av direkt eller indirekt våld.

Vårt mål är att fortsätta bidra till mer kunskapsspridning, utbildning och forskning.

NRH Trauma samverkar med myndigheter och andra organisationer med gemensamma intresseområden. Genom kunskapsspridning till politiker och andra beslutsfattare om behovet av förbättrad diagnostik, en mer jämställd vård för de som drabbats av nack-, rygg- och/eller hjärnskada, principen om alla människors lika värde och rätt till vård hoppas vi kunna uppfylla vårt ändamål.

Föreningen förvaltar NRH Fonden med huvudsyfte att samla in gåvor – en minnesfond som säkerställer en fortsättning av Tomas Alsbros arbete och stora engagemang för att sprida information och kunskap om NRH-skador till följd av trauma, läs mer om fondens ändamål.