Boktips

Vård/Försäkringsmedicin/Juridik

Craniocervical Junction Syndrome: Anatomy of the Craniocervical and Atlantoaxial Junctions and the Effect of Misalignment on Cerebrospinal Fluid Flow

By Scott Rosa, John W. Baird, David Harshfield and Mahan Chehrenama

The Craniocervical Syndrome and MRI

Editor(s): Smith, F.W. (London)
Dworkin, J.S. (Melville, NY

Truth Doesn’T Have A Side

Dr. Bennet Omalu a man driven by his love and concern for the welfare of all people, and his professional vow to speak the truth

Shamanens sång -om en oundviklig människa

av Jan Lidbeck numera pensionerad, med dr, smärtläkare Tidigare enhetschef för Smärtrehab, Helsingborgs lasarett, överläkare vid Sektionen för specialiserad smärtrehabilitering och Kompetenscentrum (område smärta), Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus och ledamot av Medicinska rådet för rörelseorganens sjukdomar vid Södra Regionvårdsnämnden.

“Sedan mitten av 90-talet pågår ett tyst krig. Det är ett krig mellan läkare, de sjuka och Försäkringskassan. Politiska beslut kring sjukförsäkringen har ofta påverkats av hörsägen och mytbildning snarare än av medicinsk vetenskap. I dagens hårdnande samhällsklimat erbjuds ensidiga tolkningar av en komplex verklighet.

Detta har krävt många offer. Vi läkare är inlärda att förstå verkligheten utifrån objektiva mätvärden. Men de som drabbats av kronisk smärta kan inte förstås. De väcker känslor av hjälplöshet och ångest hos läkare. Förnekande och förskjutning blir för en del ett sätt att hantera sin frustration.

Detta destruktiva förhållningssätt har idag fått stöd i det inhumana regelverket kring sjukskrivning. Sjukvårdens möte med den smärtsjuke riskerar bli en katastrof med dödlig utgång.

Shamanens sång skildrar detta samhällsmedicinska drama. Berättelsen bygger på mina erfarenheter som smärtläkare under två decennier.”

Ut ur dimman

av dr Ulla Bergholm

“En till synes obetydlig påkörningsolycka förändrade livet totalt för bilföraren, en 50 årig kirurg. På 0,3 sekunder ändades den framgångsrika karriären. Det var den tid det tog för att knäcka nacken och för hjärnan att studsa mot skallbenet. Skadorna gav upphov till en mängd bisarra symptom och en invaliditet som varken syntes utanpå eller med konventionella undersökningsmetoder. Efter år av förnekelse, både från patienten, närstående, sjukvården och resten av samhället, kunde den långa vägen till ett nytt liv börja. Konsekvenserna av att ha drabbats av en okänd skada, där politiska motiv delvis ligger bakom förnekelsen av diagnosen, ledde till en törnbeströdd väg genom vårt i övrigt välorganiserade samhälle. Om denna resa handlar boken. Förhoppningen är att berättelsen kan vara andra skadade, deras anhöriga och samhället till hjälp för att förbättra vården av en ständigt växande skara trafikoffer med hjärnskador.”

Läkarens upplevelse av en »obefintlig« sjukdom

Recension i Läkartidningen

LÄKARTIDNINGEN

2010-06-29 nummer 26 – Läs artikeln som PDF

Ut ur dimman

239 sidor. Författare: Ulla Bergholm.

MISSHANDLAD i SJUKVÅRD OCH RÄTTSVÄSENDE

av Carin Millfors

“Den 10 juli år 2000 förändras Carins liv i en handvändning. En bilolycka ger henne allvarliga nackskador. Direkt förändras Carin, hennes minne försämras, hon får konstant smärta. Skadan leder till att den levnadsglada och aktiva Carin förlorar sitt arbete sex veckor senare och möjligheten att leva det liv som hon brukade som hon var van vid.”

Fallet Ingrid

En trafikinvalids kamp mot Skandia av Curt Rådström

“Förord

Under mina år som journalist har jag kommit att intressera mig för den lilla människans problem i den hårt styrda och invecklade byråkratiska värld där hon lever.

Trots en rad skyddsmekanismer fungerar inte alltid rättssäkerheten. Vägen dit är också så lång och kämpig att den svage inte alltid orkar nå målet. Man ger upp…

Fallet Ingrid är ett sådant exempel på en svag människas ojämna kamp mot en stark motpart, i detta fallet försäkringsbolaget Skandia.

Fallet Ingrid blev 16 artiklar i Expressen våren 1979.

Boken är en sammanställning av tidningsartiklarna. Materialet återges i huvudsak som det förekom i tidningen, men har redigerats rent tekniskt för bokproduktionen.

Mig veterligt är det första gången som ett försäkringsfall återges i bokform. Jag tror att det är på tiden att ett autentiskt försäkringsärende får en sådan publicitet och väcker debatt om förhållandena inom svensk försäkringsbransch.

Det är min förhoppning att fallet Ingrid dels ska väcka ansvariga på alla nivåer till eftertanke och införande av rutiner som förhindrar ett återupprepande, dels ge människor, som känner sig maktlösa, inspiration till att inte ge upp.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att framföra ett tack till orädda personer, anonyma och icke anonyma för läsaren, som gjorde det möjligt för mig att nå de fakta i fallet Ingrid som Skandia gjorde sitt bästa för att dölja.

Ett tack också till alla på Expressen och därefter Mariebergs Förlags AB som gjorde det möjligt för mig att kunna ge offentlighet åt fallet Ingrid. Tack för att ni vågade!

Stockholm i augusti 1979

Curt Rådström”

Läs boken via whiplashinfo: