NRH-s Pressmeddelande

Pressmeddelande 31 januari 2019

Personskadeföreningen NRH skriver öppet brev till socialminister och socialförsäkringsminister med krav på ansvarstagande.
Personskadeföreningen NRH har sedan flera år försökt uppmärksamma regering och riksdag på svårigheter för den patientgrupp som efter trauma mot nacke-rygg och/eller skalle inte förbättras av de diagnos- och behandlingsmetoder som erbjuds inom svensk sjukvård. Många ser ingen annan utväg än att söka utredning och eventuell kirurgisk åtgärd utomlands, ofta till kostnader på 700 tkr – 1 500 tkr. NRH kräver nu att regering och riksdag tar sitt ansvar och snarast tillsätter en oberoende utredning som får i uppdrag att göra en övergripande kartläggning av den situation som är vår vardag och verklighet. En situation där många svårt skadade tvingas bli vårdflyktingar. Ingen myndighet har idag ansvar för kontroll och statistik över hur många patienter vi faktiskt är, hur vi mår och effekten av den vård som erbjuds i Sverige. Tyvärr orkar endast ett fåtal av alla skadade ”fatta pennan” eller ens organisera sig utan lider i det tysta. Detta är verklighet i Sverige januari 2019. Varför är det så svårt? Vem bär ansvar för situationen? Ska skadade hjälpa skadade?
Likt ett isberg döljs ett stort antal nack-hjärnskadade ”under ytan” genom att de beroende på vårdgivarens intresse och kunskap slussas till en mängd olika diagnoser som tex ME/CFS, fibromyalgi, migrän, stresshuvudvärk, kronisk smärta, synstörning, sinuit, tinnitus, hjärndimma, utmattningssyndrom, sväljsvårigheter etcetera och en mängd andra ”psykosociala” diagnoser. De vandrar runt i vården utan noggrann undersökning, korrekt diagnos eller lindring. Detta till enorma kostnader för dem själva och samhället samtidigt som både patienter, anhöriga, vårdgivare och försäkringshandläggare hamnar i förtroendetvist med varandra.
Behovet är mycket stort av ett samlat nationellt register för nack-rygg-hjärnskadade där patienten själv kan rapportera sina besvär och effekten av insatta behandlingar är absolut nödvändigt för att utveckla omhändertagandet och driva forskningen framåt.
NRH vill uppmärksamma tre högaktuella patientfall och deras berättelser:

Åsa och elefanten. Föreläsning med dr Bo C Bertilson. #2sick4justice:

Anna-Karins kamp för livet efter olyckan. #2sick4justice:

Avslag från Försäkringskassan, vad gör det med sjuka? Se EDS drabbade Nanna Sveinsdóttir:

NRH-s brev till socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

Läs mer om NRH under rubrikerna ”Startsida” och ”Om oss”.
Med vänlig hälsning