NRH Fondens ändamål

NRH Trauma Riks

Föreningen förvaltar NRH Fonden med huvudsyfte att samla in gåvor – en minnesfond som säkerställer en fortsättning av Tomas Alsbros arbete och stora engagemang för att sprida information och kunskap om nack-, rygg- och hjärnskador till följd av trauma.

Fondens ändamål är att ge god kunskapsspridning och utbildning om skador som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud, skador som alltför ofta medför bestående och invalidiserande besvär. Föreningens styrelse beslutar vilka projektändamål som ska stödjas. För att anslag ska beviljas behöver projektet ha som syfte och mål att öka kunskapen i ämnet och på så vis ha potential att gynna patientgruppen.

Ge en gåva till förmån för Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt.
Vänligen gör din insättning på NRH Fonden – Nack-, Rygg- och Hjärnskadefonden via

Pg: 764001–4   
Bg: 5013–5250
Swish: 123-442 82 56