NRH seminarium/seminar

Vård/Försäkringsmedicin/Juridik

2019

Samverkansmöte på temat: Överlappande syndrom.

NRH bjuder in föreningsrepresentanter vars medlemmar har likartade symptom/besvär och diagnoser som medlemmar i NRH. Hittills inbjudna är representanter för diagnoserna: EDS, ME, Fibromyalgi, Dystoni, Migrän, Huvudvärk, Smärta, Symtom från ryggraden.

Datum, tid, plats
Torsdagen den 2 maj 2019, kl. 13.00–16.30
Lokal: Hedensalen, plan 4. Kapacitet: 80 personer biosittning och 40 personer skolsittning.
ABF Stockholm/ABF-huset, Sveavägen 41, 111 34 Stockholm, Tel: 08-620 26 17, Växel: 08-453 41 00

Powerpoint presentationer

Vad är NRH Trauma Riks? NRH står för Nacke, Rygg och Hjärna.

NRH Trauma Riks arbetar för Nack-, Rygg- och Hjärnskadades rätt till utredning och diagnos efter trauma.

Vi är en patientorganisation som aktivt arbetar med informationsspridning.
Till hjälp har vi vårt vetenskapliga råd bestående av:
Bo C Bertilson, Leg.läk, Med.dr. Forskningsledare. Bragee kliniker och Muskuloskeletala  funktioner och smärta. Sekt. för allmänmedicin och primärvård, NVS. Karolinska Institutet och Fortbildningsledare APC Smärta och Rörelseorgan
Gunilla Bring, Leg läk, Med Dr, specialist i rättsmedicin.
Olle Bunketorp, Civilingenjör, f.d. överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Docent i Trafikmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Malin Lindh, Leg läk, Med Dr, Docent i rehabiliteringsmedicin
Peter Borenstein, Adjungerad professor i neurologi vid Högskolan i Borås. Chefsläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg.
Per-Olof Eriksson, professor emeritus, Klin Oral fysiologi, Umeå universitet, Umeå.
Vi har även hemsidor, aktiv Facebooksida och grupper, de flesta av våra föreläsningar läggs ut på vår Youtube-kanal. Vi har även en folder vi lämnar ut på bla vårdcentraler, sjukgymnaster mm. På detta sätt försöker vi aktivt bedriva kunskapsspridning och uppmärksamma myndigheter mfl på bristerna i vård för vår skadegrupp.

Bo C Bertilson, MD, PhD, Forskningsledare ME/CFS-Center, Akademiskt primärvårdscenter, Region Stockholm och Sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS, Karolinska Institutet, Kliniker på Torvallakliniken ”ME/CFS  och överlappande syndrom”

Gunilla Bring, Medicine doktor, Specialist i rättsmedicin Utnämndes av Svea hovrätt till landets ledande whiplashexpert. 2010, Doktorerade med avhandlingen ”Whiplash relaterade skador och följdtillstånd – Biomedicinska aspekter på ett mångfacetterat problem”, Umeå 1996. Tidigare vid Belastningsskadecentrum i Umeå ”Överlappande syndrom” – likheter och skillnader gällande symtombilden vid olika tillstånd/skador”

Föreläsningar via Youtube

Dr Gunilla Bring, ”Överlappande syndrom” – likheter och skillnader gällande symtombilden vid olika tillstånd/skador”

Dr Bo C Bertilson, ”ME/CFS  och överlappande syndrom”

Dr Eric Ronge, ”EDS och HSD vanliga men försummade diagnoser ”

Referat

Föreläsningar via Youtube

Dr Björn Bragée, presenterar verksamheten med ledorden att patienten ska vara Trygg och Trodd. Kliniken erbjuder hjälp till patienter med Smärta/utmattning, ME/CFS.

Michael D Freeman, MD, PhD, MPH, FAAFS, Oregon, US. Lecture: “The diagnostic accuracy of cervical spine fluoroscopy for detecting somatic injury following whiplash trauma.”

Lauri Soinne, Neurolog/Neurologist, MD, PhD, Adj. Professor, Finland. Lecture: “Network of Networks: the Central Vestibular Connectivity of the Brain.”

Carsten Tjell, MD, PhD Otoneurology Centre, Vennesla, Norge. Lecture: “Symptoms in patients with WAD: neckpain, headache, TMJ-pain, generalized pain, cognitive disturbances, visual disturbances, fatigue, tinnitus, vertigo, dizziness etc.”

Försäkringsmedicinskt och -juridiskt halvdagsseminarium torsdagen den 1 november 2018 om:

Sambandsutredning och sambandskriterier vid personskada efter trafikolycka/olycksfall(FB) och färdolycksfall(FK).

Direkt och indirekt våld mot kotpelare och/eller huvud kan ge långvariga och ibland mycket svåra besvär. Invaliditet och arbetsoförmåga på grund av skaderelaterade besvär skall kompenseras om man är försäkrad och om besvären efter en skadehändelse kan visas bero på denna händelse. Förhoppningsvis sker så i de flesta fall, men alltför många upplever sig orättvist bedömda av sin försäkringsgivare – och av domstolar. Rättvisan kan te sig nyckfull. Hur kan bedömningar förbättras?

Syftet med seminariet är att;

 • belysa hur försäkringsgivare och domstolar i Sverige bedömer sambandet mellan personskador och senare svåra besvär,
 • beskriva hur bedömningarna ändrats över tid,
 • redovisa hur och på vilka grunder försäkringsgivare negerar samband,
 • redogöra för sambandskriterier,
 • diskutera hur okunskap och brister i sjukvården kan försvåra sambandsbedömningar,
 • föreslå hur dessa missförhållanden kan avhjälpas,
 • diskutera den ”traumatiska principen”,
 • förklara den viktiga skillnaden mellan akuta besvär och det invalidiserande resttillståndet efter nack-, rygg- och hjärnskador samt,
 • knyta kontakter och diskutera gemensamma frågor och utmaningar.

FÖRELÄSARE OCH DISKUSSIONSHÅLLARE
Gunilla Bring, MD och specialist i rättsmedicin; Olle Bunketorp, överläkare i ortopedi och docent i trafikmedicin; Magnus Forsman, advokat/partner Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB
Moderator: Peter Borenstein, specialist i neurologi, professor emeritus i neurologi, chefläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg

MÅLGRUPP
Jurister och medicinskt sakkunniga

NÄR OCH VAR
Föreläsningen äger rum torsdagen den 1 november 2018 med registrering kl. 12.30–13.00. Pågår till ca kl. 17.30. Platsen är SU/Mölndals sjukhus, R-aulan, R-huset, Plan 3, Biosittning – 152 platser, Mölndal

Powerpoint presentationer

Olle Bunketorp, överläkare i ortopedi och docent i trafikmedicin
”Kan whiplashvåld ge hjärnskador?”

Föreläsningar via Youtube

Olle Bunketorp, Överläkare ortopedi SU, docent i trafikmedicin, ”Kan whiplashvåld ge hjärnskador?”

Magnus Forsman, advokat/partner Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB,
Belysa hur försäkringsgivare och domstolar i Sverige bedömer sambandet mellan personskador och senare svåra besvär – ”Invaliditet – medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, arbetsoförmåga, livränta. Hur påverkar försäkringskassans bedömningar försäkringsbolagen och vice versa”, ”Exempel på domslut, aktuell praxis, domskäl, juridiska bedömningar” ”Trafikskadenämnden – alternativ tvistlösning.”

Personskadeföreningen NRH-s seminariedag den 2 november 2018 om:

Överlappande syndrom

Liknande symtom-/besvärsbild efter traumatisk nackskada/hjärnskakning som vid ME, Ehler-Danlos syndrom (EDS), med flera allvarliga tillstånd.
Hur ställa orsaksdiagnos och undvika under-diagnostisering?
Likheter och skillnader och möjlighet till behandling.

”Kognitiva störningar efter whiplash-våld.”
Peter Borenstein, specialist i neurologi, professor emeritus i neurologi, chefläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg

”Diagnostik och operativ behandling av ett fall.”
Bo C Bertilson, med dr, leg läkare, specialist i allmänmedicin, forskningsledare, Karolinska Institutet, Stockholm

”Central sensitisering efter whiplashtrauma”
Helena Huhmar, Neurolog/Neurologist, Finland

”Utmattningssyndrom – bakgrund och aktuell forskning.”
Marie Åsberg, senior professor i psykatri, Stressrehab-FoU, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

”Nackinstabilitet och hypermobilitet – vad kan vi lära oss av hypermobilitetssyndrom?”
Lauri Soinne, Neurolog/Neurologist, MD, PhD, Adj. Prof., Finland

”Hjärnskadesymtom efter whiplashvåld.”
Malin Lindh, docent, specialist i rehabiliteringsmedicin

”ALMA-modellen. Käksystem och nacksystem – funktionskopplade vid Hälsa och Sjukdom.
Vetenskaplig och Klinisk betydelse.”
Per-Olof Eriksson professor emeritus, Klin Oral fysiologi, Umeå universitet, Umeå

NÄR OCH VAR

Konferensen äger rum fredagen den 2 november 2018 med registrering kl. 07.30-08.00. Pågår till ca kl. 16.30.
Platsen är SU/Mölndals sjukhus, R-aulan, R-huset, Plan 3, Biosittning – 152 platser, Mölndal.
Moderator: Peter Borenstein

Powerpoint presentationer

Bo C Bertilson Med Dr, leg läkare, specialist i allmänmedicin, forskningsledare. Karolinska Institutet, Stockholm ”Diagnostik och operativ behandling av ett fall.”

Lauri Soinne Neurolog/Neurologist, MD, PhD, Adj. Professor, Finland, ”Nackinstabilitet och hypermobilitet – vad kan vi lära oss av hypermobilitetssyndrom?”

Malin Lindh Docent, specialist i rehabiliteringsmedicin, ”Hjärnskadesymtom efter whiplashvåld.”

Föreläsningar via Youtube

Bo C Bertilson, Med Dr, leg läkare, specialist i allmänmedicin, forskningsledare. Karolinska Institutet, Stockholm, ”Diagnostik och operativ behandling av ett fall.”

Lauri Soinne, Neurolog/Neurologist, MD, PhD, Adj. Professor, Finland, ”Nackinstabilitet och hypermobilitet – vad kan vi lära oss av hypermobilitetssyndrom?”

Malin Lindh, Docent, specialist i rehabiliteringsmedicin, ”Hjärnskadesymtom efter whiplashvåld.”

2017

Personskadeföreningen NRH-s seminariedag den 23 november om:

NACKSKADOR och dess följder
Radiologisk undersökning, diagnostisering och behandling – vad finns att tillgå?

”Correlation between upright magnetic resonance imaging and physical examination findings of nerve involvement and instability in the cervical spine in patients with whiplash associated disorder”
Med Dr, leg läkare, specialist i allmänmedicin, forskningsledare Bo C Bertilson, Karolinska Institutet, Stockholm

“Öga och nackkoordination hos friska och personer med WAD”.
Leg sjukgymn KI, specialist i Ortopedisk Manuell Terapi Catharina Bexander, Hälsans Hus Stockholm

”Craniocervical instability, atlantoaxial instability and subaxial instability in whiplash and hypermobility syndrome patients”
Neurokirurg Vicenç Gilete och Neurokirurg Bartolomé Oliver, Chiari & Hypermobility Unit. Hospital Teknon, Barcelona

“Käkbesvär efter whiplashtrauma”.
Docent, tandläkare Birgitta Häggman-Henrikson, avd för orofacial smärta och käkfunktion, Malmö University

”Hjärnskadesymptom efter whiplashvåld”
Docent, specialist i rehabiliteringsmedicin Malin Lindh

”SMIL – ett nytt sätt att tänka smärtrehabilitering”
Fysioterapeut, docent Eva-Maj Malmström Smärtrehabilitering och kunskapscentrum nacksmärta efter olycka, Lund

”The radiology of whiplash injury and the craniocervical syndrome”
Professor Emeritus Francis W Smith, Medserena Upright MRI center, London, UK

”Erfarenheter från en specialiserad nackskademottagning”
Specialist i neurokirurgi, rehabiliteringsmedicin och algologi Hans Westergren, Smärtrehabilitering och kunskapscentrum nacksmärta efter olycka, Lund

MODERATOR Peter Borenstein Adjungerad professor i neurologi vid Högskolan i Borås. Chefsläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg

NÄR OCH VAR
Konferensen äger rum torsdagen den 23 november 2017 med registrering kl 07.30-08.00. Pågår till ca kl 16.30. Platsen är Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Powerpoint presentationer

Bo C Bertilson, Med Dr, leg läkare, specialist i allmänmedicin, forskningsledare  Karolinska Institutet, Stockholm ”Correlation between upright magnetic resonance imaging and physical examination findings of nerve involvement and instability in the cervical spine in patients with whiplash associated disorder”

Professor Francis W. Smith, MD., FRCR, FRCS, FFSEM., from The Positional MRI Centre, University of Aberdeen. Medserena Upright MRI center, London, UK Lecture: ”The radiology of whiplash injury and the craniocervical syndrome”

Malin Lindh Docent, specialist i rehabiliteringsmedicin, ”Hjärnskadesymptom efter whiplashvåld” Om uppkomst och hur stort behöver skadevåldet vara? Konsekvenser av hjärnskada orsakad av indirekt våld. Diffusa Axon skador DAI kan synas vid MRI undersökningar av hjärnan mm.

Föreläsningar via Youtube

Bo C Bertilson, Med Dr, leg läkare, specialist i allmänmedicin, forskningsledare Karolinska Institutet, Stockholm, ”Correlation between upright magnetic resonance imaging and physical examination findings of nerve involvement and instability in the cervical spine in patients with whiplash associated disorder”

Neurokirurg Bartolomé Oliver, Chiari & Hypermobility Unit. Hospital Teknon, Barcelona Lecture ”Craniocervical instability, atlantoaxial instability and subaxial instaility in whiplash and hypermobility syndrome patients”

Malin Lindh, Docent, specialist i rehabiliteringsmedicin ”Hjärnskadesymptom efter whiplashvåld” Om uppkomst och hur stort behöver skadevåldet vara? Konsekvenser av hjärnskada orsakad av indirekt våld.  Diffusa Axon skador DAI kan synas vid MRI undersökningar av hjärnan mm.

Professor Francis W. Smith, MD., FRCR, FRCS, FFSEM., from The Positional MRI Centre, University of Aberdeen. Medserena Upright MRI center, London, UK Lecture: ”The radiology of whiplash injury and the craniocervical syndrome”

Försäkringsmedicinskt seminarium onsdagen den 22 november om:

Whiplashtrauma och sena besvär – samband eller ej?

Whiplashvåld kan ge långvariga besvär. Invaliditet och arbetsoförmåga på grund av whiplashrelaterade besvär skall kompenseras om man är försäkrad och om besvären efter en skadehändelse kan visas bero på denna händelse. Förhoppningsvis sker så i de flesta fall, men alltför många upplever sig orättvist bedömda av sin försäkringsgivare – och av domstolar. Rättvisan kan te sig nyckfull. Hur kan bedömningar förbättras?

Syftet med seminariet är att;

 • belysa hur försäkringsgivare och domstolar i Sverige bedömer sambandet mellan whiplashvåld och senare besvär,
 • beskriva hur bedömningarna ändras över tid,
 • redovisa hur och på vilka grunder försäkringsgivare negerar samband,
 • redogöra för sambandskriterier,
 • förklara skillnaden mellan medicinsk invaliditet och arbetsoförmåga,
 • diskutera hur okunskap och brister i sjukvården kan försvåra sambandsbedömningar,
 • föreslå hur dessa missförhållande kan avhjälpas,
 • diskutera den ”traumatiska principen”,
 • förklara den viktiga skillnaden mellan akuta besvär och det invalidiserande resttillståndet efter nack-, rygg- och hjärnskador samt
 • knyta kontakter och diskutera gemensamma frågor och utmaningar.

FÖRELÄSARE OCH DISKUSSIONSHÅLLARE
Gunilla Bring, MD och specialist i rättsmedicin; Olle Bunketorp, överläkare i ortopedi och docent i trafikmedicin; Malin Christensson, advokat.

MÅLGRUPP
Jurister och medicinskt sakkunniga.

NÄR OCH VAR
Föreläsningen äger rum onsdagen den 22 november 2017 med registrering kl 08.00-08.30. Pågår till ca kl 16.00. Platsen är Skånes Universitetssjukhus i Lund.