Styrelse

Anneli Andersson
Ledamot
Ordförande

Anna Jonsson
Ledamot

Katarina Johansson
Ledamot

Åsa Bergström
Ledamot

Gunilla Bring
Ledamot

Medicine doktor
Specialist i rättsmedicin Utnämndes av Svea hovrätt till landets ledande whiplashexpert. 2010
Doktorerade med avhandlingen ”Whiplash relaterade skador och följdtillstånd – Biomedicinska aspekter på ett mångfacetterat problem”, Umeå 1996.
Tidigare vid Belastningsskadecentrum i Umeå

Olle Bunketorp
Ledamot

Medicine doktor
Civilingenjör, f.d. överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Docent i trafikmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Peter Borenstein
Ledamot
Vice Ordförande

Professor i neurologi vid Strömstad akademi, tidigare adjungerad professor i neurologi vid Högskolan i Borås. Chefsläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg.

Åsa Bergman Jungnelius Ledamot

Anna-Carin Gustafsson
Ledamot

Brandon Drum
Suppleant