Länktips/Artiklar om Missade skador

Missade skador fortfarande ett problem trots välkända risker.
RAPPORT
“Halsryggsskador fortfarande ett problem trots välkända risker. En genomgång av fall anmälda till Socialstyrelsen
Sammanfattande klinisk kommentar
Patientens individuella riskfaktorer, klinikerns erfarenhet och initiala bedömning av patienten samt radiologens erfarenhet av bilddiagnostik av halsryggen utgör tillsammans, men även var för sig, riskfaktorer för vårdmisstag vid omhändertagande av halsryggsskador.
Riskfaktorer hos patienten utgörs bl a av högenergetiskt våld, intoxikation/medvetandepåverkan och sjukdomar som påverkar halsryggen/skelettets biomekanik, t ex ankylos och osteoporos.
Klinikern måste vara medveten om de möjliga riskfaktorerna som finns hos patienterna och i övriga delar av vårdkedjan samt även aktivt delta i bedömningen av patienten. En tydlig kommunikation mellan kliniker och radiolog är viktigt.
Val av bilddiagnostisk metod kan vara en riskfaktor om man inte känner dess svagheter, t ex konventionell röntgens bristande diagnostiska säkerhet i övergångarna mellan skallbas och halsrygg samt mellan hals- och bröstrygg. Konventionell röntgen kan kompletteras med DT-undersökning av övergångsregionerna, alternativt undersöker man hela halsryggen från början med DT. Dagens moderna datortomografer med täta snitt ger mycket stor diagnostisk säkerhet av frakturer och felställningar om radiologen har nödvändig kunskap.
Vid misstanke om ligamentskador fortsätter utredningen med MR-undersökning, vilket ofta kan ske dagtid. Om det föreligger neurologiska bortfall i extremiteter vilka inte förklaras av den initiala undersökningen ska MR oftast utföras akut eftersom behandlingsbart tillstånd i halsryggen kan föreligga.” Läkartidningen.

”En kotfraktur innebär en mycket hög påverkan på livskvalitet och funktion. Det finns en mycket hög risk för framtida fraktur med ytterligare påverkan på livskvalitet och förtida död.
Atlantoaxial (C1/C2) subluxation
Förenad med lägre mortalitet och morbiditet än atlantooccipitala dislokationer. Kan antingen vara rotatorisk, som är vanligast förekommande hos barn efter fall, eller anterior.
Den rotatoriska atlantoaxiala subluxationen kan uppstå till följd av lindrigt våld eller spontant sekundärt till en övre luftvägsinfektion eller artrit (reumatoid artrit, psoriasis artrit, Reiters syndrom, ankyloserande spondylit, SLE). Den leder sällan till några neurologiska bortfallsymptom.
Barnet brukar söka pga torticollis. Om ligamentum transversum är intakt fås en rotation utan glidning. Vid ruptur av lig. transversum kan det uppstå en främre glidning och en ökad risk för neurologiska sequelae. Bakre glidningar är sällsynta.
Diagnosen ställs med datortomografi av halsryggen. MRT kan ge svar på om lig. transversum är intakt. De rotatoriska subluxationerna utan tecken på glidning kan behandlas med immobilisering i hård halskrage (om lig. transversum är intakt). Förutsätter att felställningen är hävd spontant eller efter sträckbehandling. I vissa fall är halovästbehandling i 8 veckor ett alternativ. Recidiverande subluxationer trots extern immobilisering bör bli föremål för kirurgi.
Den anteriora atlantoaxiala subluxationen är mindre vanlig men allvarligare då den i högre grad är förenad med neurologiska symptom och död. Normalt avstånd mellan dens främre kant och bakre kanten på främre atlasbågen kan vara upp till 3mm hos vuxna och 4.5mm hos barn vid provokation.” Socialstyrelsen.

“SCIWORA Syndrome: (Spinal Cord Injury without Radiologic Abnormality)
Barn och vuxna med halsrygg trauma behöver inte ha synliga skelettskador på slätröntgen eller datortomografi men kan ha uttalade mjukdels/ligamenskador på MRT. Ej ovanligt med neurologiska bortfall. Drabbar ffa barn, 2/3 av svåra halsryggskador hos barn < 8 år.
Oftast instabila. Instabiliteten kan påvisas med flexion/extensionsbilder med vaken patient och läkare skall närvara vid undersökningen. Behandlas med extern ortos i 8-12 veckor och därefter kontroll med flexion/extensionsbilder för att påvisa stabilitet.”

Artiklar om Missade skador i akutskedet

2019

23 oktober, Gick med bruten nacke i femton år: ”Hade kunnat dö”
Tornberg har alltså levt, och spelat ishockey, med en bruten nacke i femton år. Trots ett flertal röntgenundersökningar hade frakturen gått obemärkt förbi.
– Man har väl haft en väldigt stor tur genom åren, säger han och berättar att han alltid har haft ont i musklerna runt nacken, som har stöttat upp huvudet.” Aftonbladet.

2 oktober, Äldre gick med bruten nacke i fem dagar.
En person på ett äldreboende i Uppsala fick vänta på vård i fem dagar efter att ha brutit nacken, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Aftonbladet.

16 september, Man åkte till Spanien – med bruten nacke
Den äldre mannen sökte vård på en klinik i Borås kommun efter en fallolycka och skickades hem med smärtstillande. Expressen.

25 augusti, Läkare ska ha missat bruten nacke – tre gånger
“Det var i mitten av februari i år som mannen ramlade och slog i huvudet. Dagen efter sökte han vård på akutmottagningen i Borås och träffade en läkare som efter undersökning hänvisade honom till primärvården.
Mannen hade fortsatta smärtor, inskränkt nackrörlighet och ömmande muskulatur och sökte återigen vård på vårdcentralen. Han uppmanades då att öka intaget av smärtstillande.” SVT.

20 juni, Marcus, 55, gick runt med bruten nacke – i åtta dagar
“Marcus Hansson, 55, föll svårt från en stege, men läkarna tyckte inte att han behövde åka in till akuten. Efter åtta dagar sökte han återigen vård för sina smärtor.
Då upptäckte läkarna att nacken var bruten.
– Det är klart att livet inte är det samma som innan, säger han.” Kvällsposten.

10 juni, Lex Maria: Missade skada på ryggmärgen
Ett barn fick en smäll i bakhuvudet av en gunga på en lekplats. Hen uttryckte direkt att hen inte kunde röra armar och ben. Barnet undersöktes på en akutmottagning i länet och personal såg en förändring i nacken som tolkades som gammal, men man ville följa upp den med en magnetröntgen inom kommande veckor.
Patienten lades in för övervakning och hade samma kväll fortsatt svårt att röra armar och ben. Beslut togs att en magnetröntgen skulle utföras morgonen efter. Den visade på en skada på ryggmärgen som krävde en kirurgisk åtgärd. Mynewsdesk.

19 april, Läkare förväxlade röntenbilder – man avled av bruten nacke
En man hade skadat nacken och kom till lasarettet i Enköping i höstas. Mannen röntgades, men läkaren tittade på fel röntgenbilder och upptäckte inte att nacken var bruten och mannen dog.
Händelsen har nu anmälts av lasarettet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. SVT.

2017

18 december, “Kvinnan föll och skadade nacken. Ingen fara sa läkaren på akuten. Men sanningen var att hon hade en komplicerad fraktur på en kota.
Det var i augusti 2016 som kvinnan uppsökte akuten vid Norrtälje sjukhus med svåra smärtor i nacken efter att hon svimmat och ramlat. Läkaren klämde och kände lite på halsen och kom fram till att det nog inte var någon skelettskada och att hon därför inte heller behövde röntga nacken.” Norrtäljetidning.

16 december, “Akutläkare missade fraktur
KIRUNA. Skoterföraren föll av och skadade ryggen. På sjukhuset gjordes ingen röntgen förrän dagen därpå. Då visade det sig att patienten hade en fraktur i bröstryggen.” NSD.

15 december, “Det var i våras som mannen ramlade och gjorde illa ryggen och axeln. När mannen kom in till sjukhuset konstaterades fraktur på ryggraden, men också en fraktur i ena axeln.
Ryggfrakturen åtgärdades, men trots att mannen klagade på sin ömmande axel, så gjordes ingen ny röntgen av axeln. När mannen var på återbesök tre månader senare upptäcktes att axeln låg ur led.” SVT.

2 december, “En 93-årig kvinna på ett äldreboende i nordvästra Skåne slog i huvudet efter att ha blivit knuffad till golvet av en annan boende. Det dröjde åtta dagar innan kvinnan skickades till sjukhus för röntgen där det konstaterades att hon spräckt skallen.” SVT.

14 november, “Man med bruten nacke fick ta trapporna
Efter att ha trillat ur sängen klagade mannen på smärtor i nacken, ryggen och armarna. Trots det erbjöds han ingen nackkrage av ambulanspersonalen som dessutom lät honom gå själv ner för trapporna och ut till ambulansen.” Vård fokus.

12 september, “Raili skickades hem från akuten med bruten nacke Inspektionen för vård och omsorg kritiserar läkaren i Australien som inte upptäckte att nacken var bruten. Även landstinget i Västernorrland får kritik eftersom de rutiner som finns inte följdes. Röntgens jourpersonal borde ha ringts in, men det gjordes aldrig.” SVT.

20 juli, “En äldre kvinna i Vimmerby bröt nacken, men när hon sökte hjälp blev diagnosen nackspärr. Efter flera missar inom vården, då hon bland annat förflyttades på fel sätt, avled kvinnan.” SVT.

30 juni, “En ung patient skickades i höstas hem från Södersjukhusets akutmottagning med bruten nackkota och hjärnblödning.” DN.

5 april, “Omsorgen lämnade deras mor med bruten nacke.” Mitti.se.

21 mars, “Både en vårdcentral och akuten i Ängelholm missade kotfrakturer 2015 skadade en person i Ängelholm ryggen på sitt arbete. En vecka senare besökte hen sin vårdcentral där läkaren bedömde att det var vanliga smärtor i ländryggen. Patienten blev sjukskriven och skickades hem med smärtlindring och ordination på sjukgymnastik.
Några månader senare – i slutet av februari 2016 – besökte patienten åter vårdcentralen på grund av svår smärta i höger höft med strålning ner i vaden. Den här gången misstänktes ischias.
I mars återkom hen igen och fick då genomgå en MR-undersökning. Det visade sig då att hen hade kotfrakturer och fick genomgå en akut operation samma dag. Inspektionen för vård- och omsorg (Ivo) har nu utrett. Ivo avslutar utredningen utan kritik.” HD.

4 februari, “Konsult missade Railis brutna nacke – kunde blivit förlamad: “Kokar när jag tänker på hur nära det var.” Allehanda.

30 januari, “Efter att ha ramlat i golvet åkte den multisjuke patienten in på akuten med smärtor i nacke och huvud. Skallröntgen gjordes, men läkaren såg inte att nacken var bruten.” SVT.

2016

30 november, “Sundsvalls sjukhus missade en kotfraktur hos en patient som ramlat och sökte hjälp på akutmottagningen.
Patienten hade ramlat från en pall och slagit rygg och flank. Men frakturen missades trots att sjukhuset gjorde en röntgenundersökning.” SVT.

23 november, “Den äldre personen ska ha skadats vid en fallolycka. När personen kom till akutmottagningen i Varberg hade hen ont i huvudet och var stel i nacken. Patienten röntgades men röntgenläkaren såg ingen fraktur eller felstälnning.” SVT.

23 november, “Vid en röntgenundersökning på Halland sjukhus i Varberg missades att en äldre person hade en fraktur i nacken.” SVT.

22 november,”Patientens bekymmer fortsatte och sex dagar senare genomfördes en ny röntgenundersökning. Då upptäcktes en fraktur i första halskotan. När man återigen tittade på bilderna från den första undersökningen konstaterades att skadan syntes redan då.” Hallands nyheter.

30 september, “Läkare missade fraktur på halskota
En person i Norrbotten uppsökte jourcentral efter att ha fallit och slagit huvudet och fått ont. Det hela bedömdes som muskelsmärtor och personen skickades hem med smärtstillande.
Personen är tidigare opererad i nacken och har en metallplatta mellan två kotor. Trots detta bedömde jourläkaren de nya smärtorna som muskulära. Patienten fick smärtstillande och skickades till sjukgymnast.
Efter en vecka får personen en tid och har då kraftiga smärtor. Röntgenundersökning genomförs, vilken visar en fraktur på andra halskotan. Personen fick då komma till en ortopedklinik och fick behandling med nackkrage.” SVT.

14 april, “Sjuårige Khian skickades hem från sjukhuset med bruten nacke.
Enligt mamman Petra Göte ordinerade läkaren på akutmottagningen till och med att han skulle röra huvudet så mycket som möjligt för att träna bort nackstelheten.” Expressen.

8 april, “Akutläkare missade bruten nacke
Mannen hade ont och kunde inte röra på armarna efter att han fallit omkull, ändå bedömde läkaren på akutmottagningen på Sus i Lund att någon röntgen inte var nödvändig. Senare visade det sig att mannens nacke var bruten.” SVT.

31 mars, “Läkaren undersökte inte den skadade dementipatienten tillräckligt noga och upptäckte därför inte frakturen i hans nacke.” Sydsvenskan.

7 mars, “En person på ett boende i Luleå kommun ramlade och bröt halskotan. Hjärnskakning, enligt hälsocentralen.” Norrbottens kuriren.

11 januari, “Läkaren på akuten på Blekingesjukhuset ställde diagnosen halsfluss på en kvinna som brutit nacken.” SVT.

2015

28 augusti, “Den drabbade patienten tog sig själv ur bilen vid olyckstillfället men uppgav för ambulanspersonalen att hen kände smärta i ett knä. Vid akutmottagningen gjordes en bedömning och patienten fick gå hem samma kväll. En vecka senare uppsöker patienten sjukhuset då hen har svåra smärtor i nacken. Röntgen visar då en chance fraktur och patienten behandlas med en trepunktskorsett. Händelsen kunde ha medfört allvarlig vårdskada menar landstinget i sin anmälan.” Värmlands folkblad.

25 februari, “En 79-årig kvinna ramlade och skadade ryggen. Men sjukhuset missade en fraktur i ryggen.” Jnytt.

27 november, “Akuten missade att 73-årig man brutit nacken
Det tog sex dagar innan sjukvården upptäckte att en 73-årig man brutit nacken efter en fallolycka. Nu Lex Maria anmäler landstinget egna verksamheten.” DT.

2014

9 mars, “Kvinnan föll från toaletten och skadade sig i fallet. Sjuksköterskan som undersökte henne upptäckte inga fel. Efter tre dagar röntgades hon och då upptäcktes att nacken var bruten.” Sydsvenskan.

15 december: “Missade fraktur vid röntgenundersökning
Patienten sökte vård för sin värkande nacke, men fick beskedet att allt var okej. Någon vecka senare visade det sig vara tvärtom.” Sveriges Radio.

17 juni, “Läkare missade nackfraktur
UMEÅ. Mannen skickades hem med smärtstillande efter han ramlat och stött nacken. En dryg månad senare upptäcks en fraktur.” VK.

11 juli, “En kvinna som låg inlagd på Mälarsjukhuset i Eskilstuna fick två frakturer i nackkotorna när hon ramlade ned från en av sjukhusets sängar.” Sveriges Radio.

12 december, “En man i 70-årsåldern ramlade med cykeln och bröt halsryggen, men detta upptäcktes inte på direkten och mannen fick allvarliga vårdskador som följd.” Sydöstran.

12 mars, “Inte fel att missa bruten nacke
Ingen gjorde fel när Åke Francke bröt nacken och fick vänta över en vecka på operation. Skadan missades eftersom sjukvården inte röntgade honom när han kom till akuten. “Man är liten i sådana här sammanhang”, säger Åke Francke.” HD.

19 december; “Akutmottagningen i Avesta gav patienten beskedet att hans nacke såg bra ut. Två veckor senare fick han veta att det fanns en fraktur på en halskota.” Dalademokraten.

2013

11 januari, “Socialstyrelsen ser allvarligt på att en äldre och dement man utsatts för onödigt lidande då Torsby sjukhus inte upptäckte två frakturer.” VF.

30 januari, “Sjukhuset missade skadad halspulsåder
UMEÅ. En flicka fick livshotande näsblödning efter en trafikolycka. Sjukhuset hade missat att hon skadat halspulsådern i olyckan.
Flickan vårdades för allvarliga skallskador vid en specialistklinik innan hon bedömdes tillräckligt frisk för att flyttas till en barn- och ungdomsklinik. Hon drabbades av en lindrigare näsblödning. Efter bedömning av en öronläkare får hon flytta till ett sjukhus på hemorten.” VK.

29 juli, “En person trillade ner för en trappa och skadade sig. Då krävdes tre besök till vårdcentralen innan de upptäckte att patienten brutit nacken.” Expressen.

11 mars, “Sjukhuset missade fraktur på halskota
Röntgen visade att mannens halskotor var oskadda efter trafikolyckan. Men ett brott missades och mannen blev tillfälligt förlamad.” HD.

2012

16 mars, “En kvinna i Vilhelmina har anmält en läkare på vårdcentralen till socialstyrelsen. I januari var kvinnan med om en trafikolycka. När hon kom till vårdcentralen med en halskrage kände läkare lite på halskotorna men skickade inte henne till röntgen.” Sveriges Radio.

2 april, “Läkare missade fraktur i nacke
En läkare på Norrmalm kritiseras av Social-styrelsen sedan han missat en nackfraktur som en kvinna i 30-årsåldern led av.
Kvinnan som hade skadat nacken under en semester i Spanien sökte när hon kom hem upp en läkarmottagning på grund av känningar i armar och ben, samt att hennes nacke knakade.” Mitti.

23 maj, “Patienten sökte hjälp hos vårdcentralen sedan han fallit under en sparktur. Han undersöktes men personalen upptäckte aldrig frakturen utan han skickades hem med smärtstillande.” SVT.

16 oktober, “Patienten föll från drygt två meters höjd och sökte vård på grund av värk i nacke och axlar.
Men först efter tre vanliga röntgenundersökningar och en skiktröntgen kunde en fraktur i nacken upptäckas.” LT.

2011

“När mannen kom till sjukhuset i Kiruna röntgades halsryggen, men ingen fraktur upptäcktes. Först senare visade det sig att röntgenbilderna inte var tillräckliga. Troligtvis har mannens tandfyllningar orsakat störningar när bilderna togs. Patienten fick genomgå en datortomografisk undersökning, där man såg att han hade en fraktur på översta halskotan.” NSD.

10 december, “Karin Moberg, 56, råkade ut för en bilolycka och fick gå med bruten nacke i nio månader innan det upptäcktes.” ST

26 januari, “Rickard Svedjesten från Oviken föll två meter när han snickrade på en altan. På sjukhuset konstaterade man att han klarat sig utan skador. Men sanningen var att nacken var bruten och Rickard var bara millimeter från döden.” ÖP.

2010

3 mars, “Läkarna missade en fraktur i halsryggen när en 60-årig man undersöktes akut på Skånes universitetssjukhus i Lund. “ HD.

2009

3 mars, “Jan Simensen i Lammhult skickades hem från akuten med kraftig smärta i ryggen efter att ha ramlat ner från en stege.
Först efter en månad upptäcktes att ryggen var bruten. – Det var en fraktur på en kota. Sprickan gick rätt igenom. Ryggen var av, säger han.” Expressen.

“Läkare missade bruten nacke – frias från prickning
KISA/LINKÖPING. En kvinna från Kisa bröt nacken, men läkaren upptäckte varken frakturen eller skickade patienten till röntgen.” Corren.

2008

27 november, “– Vi missar massor av frakturer på grund av för dålig diagnosteknik. Din gamla mamma eller pappa kanske går runt i flera år med en smärta som är värre än vid akut diskbråck.” Aftonbladet.

“Akutkliniken missade fraktur i nacken
Patienten hade en fraktur på en nackkota men det upptäckte inte akutkliniken på Universitetssjukhuset.” Corren.

“Tre gånger under förra året missade oerfarna läkare på akuten vid US i Linköping att patienter hade drabbats av olika typer av frakturer. Socialstyrelsen är mycket kritisk.” Corren.

31 december, “I nästan två månader har han gått med bruten nacke sedan Östersunds sjukhus ställt fel diagnos efter att han ramlat och slagit sig i huvudet.” LT.

2007

13 juli, “Sjukvården missar svåra nackskador. Det visar en ny kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Patienter som får fel dia­gnos riskerar att bli förlamade.” DN.

16 okt “15-åringen skickades hem med värktabletter. En läkare i Östergötland anmäls till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att ha missat en 15-årig pojke brutit nacken efter en fallolycka.” Aftonbladet.

2006

22 februari, “Missade nackskada på röntgen
Den 78-årige mannen ramlade framlänges ner för en trappa. Först tre dagar senare upptäcktes det att mannen var allvarligt skadad och krävde en akut operation.” Trelleborgs Allehanda.

19 december, “Efter fallet klagade Helsingborgskvinnan över smärtor i axel och höft. Trots att hon uppsökte vård direkt dröjde det mer än två veckor innan det upptäcktes att hon fått en höftfraktur. Först nio månader konstaterades att hon även fått en axelfraktur.” Expressen.

2005

26 april, “Under sin tid som röntgenläkare vid länssjukhuset i Kalmar missade han en fraktur på en ryggkota som en patient fått efter en motorcykelolycka. Ett år senare missade han en fraktur i handen på en kvinna som cyklat omkull.” Barometern.

14 juli, Sjukvården missar svåra nackskador
Patienter med svåra nackskador får ofta fel diagnos. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort, skriver Dagens Nyheter. I värsta fall kan misstagen leda till att patienterna blir förlamade.
Av samtliga tio felaktiga diagnoser som konstaterats i Skåne, Blekinge och Kronoberg mellan 2001 och 2005 missade sjukvården frakturer på halsryggen på röntgenbilderna.
Enligt Thomas Fridén, ortoped på Socialstyrelsen, kan missarna bero på att vårdpersonalen haft för lite tid att granska röntgenbilderna.” SVT.

2002

18 april, “Sjukhuset missade bruten nacke
En patient kom in med bruten nacke till akutmottagningen på Ystads lasarett i slutet av förra året. Men nackfrakturen upptäcktes inte direkt. Patienten fick en bestående förlamning och avled senare.” Ystads Allehanda

1997

“MISSAD DIAGNOS OFTAST EN FRAKTUR.” Läkartidningen.