Föreningens ändamål

Ur Stadgar för NRH Trauma Riks, Arvika 2020-05-06

Ändamål

NRH Trauma Riks ändamål är att verka för personer med nack-, rygg- och/eller hjärnskador (NRH-skador) till följd av direkt eller indirekt våld.
Detta genom:

–    att verka för en rättvis vård och rehabilitering med hög kvalitet så att NRH-skadade får möjligheter till en god livssituation,
–   att samla och sprida kunskap/erfarenheter om den sjukvård som finns att tillgå för vår patientgrupp. Granska och uppmuntra lokalt drivna projektarbeten,
–   att driva ett nätverk för personer inom vår skadegrupp samt intresserade,
–   att NRH-skadade får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor som övriga i befolkningen,
–   att erbjuda möjlighet till kamratstöd genom organisationens lokalföreningar.

Föreningen förvaltar NRH Fonden – Nack-, Rygg- & Hjärnskadefonden, en minnesfond som säkerställer en fortsättning av Tomas Alsbros arbete och stora engagemang för att sprida information och kunskap om nack-, rygg- och hjärnskador till följd av trauma. Föreningens styrelse beslutar vilka projektändamål som ska stödjas. För att anslag skall kunna beviljas skall projektet ha potential att öka kunskapsspridning i ämnet så att det kan gynna de skadade.

NRH Trauma är en idéburen, ideell medborgarrättsorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen välkomnar förutom personer med egen skada även anhöriga och intresserade som stödmedlemmar.

 

27 oktober 2022 begärde NRH Trauma riks uppsägning av vårt 90-konto/Svensk Insamlingskontroll,
läs gärna vår förklaring här.
Ändring av stadgar kommer att ske inom kort.