Historik

Bakgrund till föreningens namn: NRH Trauma Riks – Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt, tidigare Personskadeföreningen NRH – Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredning & diagnos efter trauma www.facebook.com/NRHtrauma kommer från en sida som Tomas Alsbro skapat och förvaltat på Facebook.

Bakgrund till föreningen: I Tomas Alsbros egen bakgrundsberättelse kan vi ta del av den kamp han genomled, efter att han blivit påkörd bakifrån och hade oturen att bli skadad för livet.

Citat ”Jag vill göra det som står i min makt och förmåga, för att hjälpa andra drabbade att slippa råka ut för de erfarenheter jag själv lärt, och att efter bästa förmåga försöka att hjälpa dessa drabbade och deras familjer.”

Tomas kände att skriva och samla fakta på hemsida Whiplashinfo blev i särklass den bästa terapin för honom. Läs hela inledningstexten här. http://whiplashinfo.se/bakgrund.htm

Vid Tomas Alsbros bortgång i juni 2015 ärvde NRH Trauma Riks hans omfattande och gedigna digitala informationsmaterial bl.a. Skadeportalen/Whiplashinfo, vilket vi fortsatt kommer att förvalta och vårda.

Föreningen förvaltar NRH Fonden med huvudsyfte att samla in gåvor – en minnesfond som säkerställer en fortsättning av Tomas Alsbros arbete och stora engagemang för att sprida information och kunskap om nack-, rygg- och hjärnskador till följd av trauma.

Fondens ändamål är att ge god kunskapsspridning och utbildning om skador som kan uppstå efter våld mot kotpelare och huvud, skador som alltför ofta medför bestående och invalidiserande besvär. Föreningens styrelse beslutar vilka projektändamål som ska stödjas. För att anslag ska beviljas behöver projektet ha som syfte och mål att öka kunskapen i ämnet och på så vis ha potential att gynna patientgruppen.

Till minne av Tomas Alsbro