NRH Fondens ändamål

Sök på 90-konton/accounts:

90-konto/Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. De säkerställer genom årlig kontroll och granskning att den som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används. Personskadeföreningen NRH med 90-konto använder deras logotyp i vår marknadsföring som en kvalitetsstämpel som visar att det är en seriös organisation. 90-kontot och deras logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). 90-kontot har funnits för givarens trygghet i mer än 75 år.

NRH Fondens ändamål

Svensk Insamlingskontrolls hemsida/Organisationer med 90-konto

Sök på 90-konton/accounts:

NRH Trauma Riks

073-778 73 73  www.nrhtrauma.se info@nrhtrauma.se.se

Nyckeltal

Ge en gåva

PG: 900532-3 BG: 900-5323 Swish: 9005323

90-konto sedan: 2016 Org nr: 802496-4085

Föreningens ändamål är att verka för personer med nack- rygg- och/eller hjärnskador (NRH-skador) till följd av direkt eller indirekt våld. Detta genom; att verka för en rättvis vård och rehabilitering med hög kvalitet så att NRH-skadade får möjlighet till en god livssituation, att samla och sprida kunskap/erfarenheter om den sjukvård som finns att tillgå för vår patientgrupp. Granska och uppmuntra lokalt drivna projektarbeten, att driva ett nätverk för personer inom vår skade grupp samt intresserade, att NRH-skadade får möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor som övriga befolkningen, att erbjuda möjlighet till kamratstöd genom organisationens lokalföreningar.

Föreningen hette tidigare Personskadeföreningen NRH, Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos efter trauma.